NIEUW VANAF SCHOOLJAAR 2021-22: LAPTOPPROJECT

Het Sint-Eduardusinstituut neemt deel aan de digisprong in schooljaar 2021-2022. Er wordt door de school voor elke leerling van het eerste en het derde jaar een laptop in bruikleen gegeven. Voor de laptop vragen we een waarborg en een bijdrage in onderhoudskost. De laptop kan ook tijdens de schoolvakanties – uitgezonderd zomervakantie – gebruikt worden. 

SCHOOLJAAR 2021-22

Beste toekomstige leerling
Beste ouder(s)

Vermits het door de coronamaatregelen verboden is om scholen te bezoeken, tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden, hebben wij er voor gezorgd dat je een virtueel bezoek kan brengen aan onze school: het Sint-Eduardusinstituut. Klik hier voor het filmpje van onze school.

Anderzijds weten we dat de stap zetten naar het middelbaar een belangrijk moment is in het leven van ieder van jullie. Daarom hebben we ook extra informatie voorzien:

Klik hier om te lezen wat ons opvoedingsproject en onze visie is.

Bekijk hier hoe de eerste graad in het middelbaar eruit ziet en welke keuzes wij op Sint-Eduardus gemaakt hebben.

Vele van onze leerlingen kiezen voor een sportrichting, daarom geven we er hier nog wat extra info over.

Wanneer je naar de hogere jaren kijkt, kom je hier te weten wat de mogelijkheden zijn op Sint-Eduardus maar ook hoe de algemene structuur van het secundair is na de onderwijsvernieuwing.

Tenslotte willen we ook nog melden dat onze infobrochure 2021 op de website staat. Goed om weten: in de infobrochure staat de B-stroomrichting Beweging en Sport nog vermeld. Deze bieden wij echter NIET aan. De Vlaamse Overheid heeft ons hiervoor uiteindelijk geen toestemming gegeven. 
Moest je toch nog vragen hebben, stuur dan een mail naar inschrijvingen@sint-eduardus.beWij nemen nadien contact met jullie op.

Coronamaatregelen

 • Al onze leerlingen krijgen voltijds onderwijs. Afhankelijk van het pandemieniveau is dit ofwel voltijds op school, ofwel in een combinatie van onderwijs op school en afstandsonderwijs.
 • Al onze leerlingen én personeelsleden dragen een zelf meegebracht mondmasker. Heeft uw zoon of dochter een medische reden om het mondmasker niet te dragen, neem dan zeker even met de leerlingencoach contact op.
 • Onze leerlingen én personeelsleden houden voldoende afstand van mekaar.
 • Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen.

Hoe houden we onze school veilig?
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal maatregelen genomen:

 • Handen reinigen: al onze leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de handen wassen. Om dat mogelijk te maken hebben we aan elke ingang van de schoolgebouwen ontsmettingspalen voorzien. In alle klassen staat handgel of kan je je handen wassen. Iedereen zal zowel bij het binnenkomen van de gebouwen als op het einde van de dag de handen moeten wassen. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek.
 • Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed geventileerd worden. De school heeft ook een poetsplan opgesteld om er voor te zorgen dat klassen en toiletten regelmatig gepoetst worden. Materiaal dat gedeeld wordt, wordt ook regelmatig gereinigd.
 • Eten: de leerlingen eten in de klas en moeten dus hun lunchpakket volledig meebrengen. Er is geen warm water of broodjesservice ter beschikking. 
 • Pauzes: ook tijdens de pauzes in open lucht moeten de leerlingen het mondmasker opzetten. 
 • Activiteiten: We bekijken per activiteit wat kan en hoe we ze veilig kunnen organiseren.
 • Derden op school: om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden laten we niet iedereen zomaar toe op school. We bekijken telkens wie we toelaten en hoe we dat veilig kunnen organiseren. Als je een gesprek zou willen met de school, maak dan zeker altijd eerst een afspraak.
 • Voor de LO-lessen: leerlingen die de eerste 2 lesuren sport hebben mogen in sportkledij naar school komen. Na de speeltijd hebben zij gangbare schoolkledij aan.

Wat vragen we van jou als ouder?

 • Draag een mondmasker als je je dochter/zoon naar school brengt of in de school moet zijn.
 • Als je in de school moet zijn, reinig dan ook je handen bij het binnenkomen.
 • Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere ouders en onze personeelsleden.

 Wat als je zoon of dochter ziek is?

 • Zieke leerlingen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met de huisarts.
 • Behoort je zoon of dochter tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of de lessen op school kunnen doorgaan of via afstandsonderwijs.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je zoon of dochter naar school komen tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je zoon of dochter ziek op school? Dan brengen we hem/haar naar een apart lokaal en vragen we je om haar/hem te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk contact met de huisarts. Die zal beslissen of je zoon of dochter getest moet worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of leerling op school besmet is met corona?
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op en neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info.

Wil je nog meer informatie
Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement onderwijs.

Heb je nog vragen, zit je nog met twijfels, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen. Ook bij het CLB (03/640 38 90) kun je steeds met je vragen terecht.