Coronamaatregelen

 • Al onze leerlingen krijgen voltijds onderwijs. Afhankelijk van het pandemieniveau is dit ofwel voltijds op school, ofwel in een combinatie van onderwijs op school en afstandsonderwijs.
 • Al onze leerlingen én personeelsleden dragen een zelf meegebracht mondmasker. Heeft uw zoon of dochter een medische reden om het mondmasker niet te dragen, neem dan zeker even met de leerlingencoach contact op.
 • Onze leerlingen én personeelsleden houden voldoende afstand van mekaar.
 • Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen.

Hoe houden we onze school veilig?
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal maatregelen genomen:

 • Handen reinigen: al onze leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de handen wassen. Om dat mogelijk te maken hebben we aan elke ingang van de schoolgebouwen ontsmettingspalen voorzien. In alle klassen staat handgel of kan je je handen wassen. Iedereen zal zowel bij het binnenkomen van de gebouwen als op het einde van de dag de handen moeten wassen. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek.
 • Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed geventileerd worden. De school heeft ook een poetsplan opgesteld om er voor te zorgen dat klassen en toiletten regelmatig gepoetst worden. Materiaal dat gedeeld wordt, wordt ook regelmatig gereinigd.
 • Eten: de leerlingen eten in de klas en moeten dus hun lunchpakket volledig meebrengen. Er is geen warm water of broodjesservice ter beschikking. 
 • Pauzes: ook tijdens de pauzes in open lucht moeten de leerlingen het mondmasker opzetten. 
 • Activiteiten: We bekijken per activiteit wat kan en hoe we ze veilig kunnen organiseren.
 • Derden op school: om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden laten we niet iedereen zomaar toe op school. We bekijken telkens wie we toelaten en hoe we dat veilig kunnen organiseren. Als je een gesprek zou willen met de school, maak dan zeker altijd eerst een afspraak.
 • Voor de LO-lessen: leerlingen die de eerste 2 lesuren sport hebben mogen in sportkledij naar school komen. Na de speeltijd hebben zij gangbare schoolkledij aan.

Wat vragen we van jou als ouder?

 • Draag een mondmasker als je je dochter/zoon naar school brengt of in de school moet zijn.
 • Als je in de school moet zijn, reinig dan ook je handen bij het binnenkomen.
 • Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere ouders en onze personeelsleden.

 Wat als je zoon of dochter ziek is?

 • Zieke leerlingen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met de huisarts.
 • Behoort je zoon of dochter tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of de lessen op school kunnen doorgaan of via afstandsonderwijs.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je zoon of dochter naar school komen tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je zoon of dochter ziek op school? Dan brengen we hem/haar naar een apart lokaal en vragen we je om haar/hem te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk contact met de huisarts. Die zal beslissen of je zoon of dochter getest moet worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of leerling op school besmet is met corona?
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op en neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info.

Wil je nog meer informatie
Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement onderwijs.

Heb je nog vragen, zit je nog met twijfels, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen. Ook bij het CLB (03/640 38 90) kun je steeds met je vragen terecht.