EXTERNE LINKS

DE BROEDERS VAN LIEFDE
De Broeders Van Liefde zijn de inrichtende macht van Sint-Eduardus. De inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 GENT
Tel 09 221 45 45

www.broedersvanliefde.be

www.jobs.broedersvanliefde.be

 

OLSE
OLSE is de bloeiende oud-leerlingenbond van Sint-Eduardus. Wie meer wil weten over de Koninklijke Oudleerlingenbond Sint-Eduardus – OLSE – kan steeds contact opnemen met een van de hieronder vermelde leden van het Dagelijks Bestuur of via olse@sint-eduardus.be

Hugo DUMON, voorzitter I Meereigen 140, 2170 MERKSEM I 03 290 40 77 I hugo.dumon@skynet.be
Robert PROOST, secretaris I Fr. De Ceusterlei 15, 2900 SCHOTEN I 03 646 03 15 I robert.proost@pandora.be
Roger MERTENS, penningmeester I Heidebadlaan 24, 2900 SCHOTEN I 0476 951920 I roger.mertens@gmail.com
Jozef MERMANS, woordvoerder I Kwikstaartstr. 38, 2170 MERKSEM I 03 647 30 20 I jozef.mermans@skynet.be
Ludo SOMERS, redactie Contact I Rustoordstraat 12, 2170 MERKSEMI 03 289 42 25 I ludosomers60@telenet.be
Ulrich FERNANDE, raadslid I Karel Soetelaan 38/GL 0, 2150 BORSBEEK I 03 321 27 15 I ulrich.fernande@skynet.be
Willy JACOBS, raadslid I Vlasakker 29, 2160 WOMMELGEM I 03 353 06 15 I jacobs.wfj@skynet.be
Roger LEYS, raadslid I Marsstraat 125/2, 2900 SCHOTEN I 03 646 19 19 I roger.leys@gmail.com
Louis ROELANTS, ere-voorzitter I J. Verhaegenstraat 34, 2900 SCHOTEN I 03 645 16 16

Het OLSE-werkjaar loopt van oktober tot en met september van het daaropvolgende jaar. Het lidgeld bedraagt €13 en kan gestort worden op de OLSE-rekening 220-0310757-05 met vermelding ‘Lidgeld OLSE’ , naam van de oud-leerling en het promotiejaar. Voor de (vroegere) beheerders, nu “werkelijke leden” genoemd bedraagt het jaarlijkse lidgeld €25. Het bondsblad CONTACT verschijnt tienmaal per jaar.
Deelname aan 4e Zondag-activiteit is gratis, voor het ontbijt vooraf is er een bijdrage van €3.

 

SCOUTS
Gezonde kameraadschap en veelvuldig contact met de natuur staan hier centraal. Wil je er echt alles over weten, surf dan naar http://www.scouts26.be/