INFO NIEUWE LEERLING

WEGWIJS IN SMARTSCHOOL

Geraak je niet wijs uit Smartschool? Via dit filmpje helpen we je graag op weg:

RICHTLIJNEN START SCHOOLJAAR

Klik hier voor een overzicht van de financiële bijdragen voor het schooljaar 2024-25.

Klik hier voor een overzicht van de tram- en buslijnen in Merksem.

Klik hier voor de flyer van Studieshop rond het bestellen van boeken voor het nieuwe schooljaar. De boekenlijsten vindt u hieronder:

1A 2ECOR 2MTW 2STEM
2SPORT 3SPORT 3ECWE 3NAWE
3SPWE 4SPORT 4ECWE 4NAWE
4SPWE 5ECMT 5ECWI 5SPORT
5SPWE 5WEWI 6ECMT 6ECWI
6SPORT 6SPWE 6WEWI  

Nieuwe leerlingen eerste jaar:
Voor alle praktische informatie rond de start van het nieuwe schooljaar, klik hier.
Voor alle andere benodigdheden die je nodig hebt bij de start van het nieuwe schooljaar, klik hier.
Voor het materiaal dat je nodig hebt voor het vak plastische opvoeding (PO), klik hier.
Tot slot verwelkomen wij onze eerstejaars graag op onze infosessie. Voor de uitnodiging, klik hier.

Heringeschreven leerlingen tweede tot zesde jaar
Voor alle praktische informatie rond de start van het schooljaar, klik hier

Nieuwe leerlingen tweede tot zesde jaar
Voor alle praktische informatie rond de start van het schooljaar, klik hier.

INFO GESCHIKTHEIDSPROEVEN SPORT

Met deze geschiktheidsproeven richten wij ons naar de nieuwe sportleerlingen van het 4de en 5de jaar. Deze geschiktheidsproeven zijn niet verplicht, maar we raden deze leerlingen wel ten stelligste aan deze geschiktheidsproeven af te leggen. Op deze manier kunnen we onze toekomstige leerlingen adviseren over hun fysieke en motorische vaardigheden om zodoende een redelijke kans tot slagen te garanderen. Eveneens kunnen wij hen wijzen op zwakkere sportonderdelen die zij dienen bij te werken. De geschiktheidsproeven vinden plaats op dinsdag 4 juli en op dinsdag 29 augustus, telkens van 8.30 u. tot 12.30 u. Alle proeven vinden plaats in de sporthal van de school, uitgezonderd de 12 minuten loop (Bouckenborgpark) en het zwemmen (zwembad Park van Merksem). Een overzicht van de te behalen proeven vindt u hier.

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL OP SCHOOL?
Als uw zoon of dochter een ongeval heeft, laat hij/zij zo snel mogelijk een ongevalsverklaring op het secretariaat invullen. Indien dit door omstandigheden niet meteen lukt, neemt u best telefonisch contact op met ons secretariaat om melding te maken van het ongeval.
Vervolgens zal uw kind een geneeskundig getuigschrift van onze secretariaatsmedewerker meekrijgen. U doet er best aan dit document zo snel mogelijk door een geneesheer (huisarts, spoedafdeling van het ziekenhuis) te laten invullen en bezorgt het nadien terug aan het secretariaat. Zodra dit getuigschrift in ons bezit is, leggen wij een verzekeringsdossier aan bij onze makelaar. U ontvangt achteraf van ons een brief met de uitgavenstaat en de richtlijnen voor verdere afhandeling van het dossier.
Bovenvermelde documenten vindt u ook terug achter volgende links:
ongevalsverklaring
geneeskundig getuigschrift
uitgavenstaat

WAT TE DOEN BIJ BESCHADIGING BRIL

Vul bij schade eerst het ongevalsaangifteformulier in (graag handtekenen). Bezorg dit aan meneer Bervoets op het secretariaat. Meneer Bervoets bezorgt u later de nodige documenten waarmee u een nieuw brilmontuur en/of brilglazen kan aankopen.
De schade aan de bril wordt enkel vergoed indien de leerling de bril ophad tijdens de beschadiging ervan (dus niet bij schade in boekentas of als er iemand op gaat zitten).

De schoolverzekering betaalt 100% van de brilglazen terug en maximum 150 euro voor het montuur. 

TOT SLOT
Om de dossiers beter te kunnen opvolgen stuurt u formulieren en facturen die betrekking hebben op het schoolongeval best NIET rechtstreeks naar onze verzekeringsmakelaar! U bezorgt ze aan ons secretariaat.
Indien u vragen heeft over het dossier van uw zoon of dochter, dan mag u contact opnemen met dhr. Bervoets.
T 03 6458408 of johan.bervoets@sint-eduardus.be