LEERLINGENBEGELEIDING

SINT-EDUARDUS EEN LEERLINGGERICHTE SCHOOL

Het spreekt voor zich dat studeren en goede prestaties behalen belangrijk zijn voor elke leerling. Wij willen er als school voor zorgen dat onze leerlingen zich goed voelen, goed in hun vel zitten. Wij zijn een school met oren die leerlingen- begeleiding hoog in het vaandel draagt.

LEERLINGENBEGELEIDING
Leerlingenbegeleiding houdt bij ons in:
• Jongeren leren leren = studiebegeleiding
• Jongeren leren kiezen = hoe een schoolloopbaan opbouwen
• Jongeren leren leven = begeleiden van leerlingen met persoonlijke problemen
Een groep van vaste medewerkers heeft in de loop der jaren tal van initiatieven uitgebouwd om onze leerlingenbegeleiding te verwezenlijken.

ZOCO I ZORGCOÖRDINATIE
Een aantal leerkrachten uit de hele school vormen samen een hechte groep groene leerkrachten.
Samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en deskundige buiten-staanders werken zij rond:
• Begeleiding van leerlingen met een persoonlijk probleem
• Begeleiding van leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen
• Een drug- en gezondheidsbeleid
• Een antipestplan met o.a. de NO BLAME-methode
• Aandacht voor herstelgericht werken

LEER- EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
Woorden als dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, autismespectrum- syndroom, ADHD,… zijn voor ons geen onbekende begrippen. Als team scholen we ons permanent bij in deze materie. De verworven inzichten passen we toe in de klas. Steeds meer kinderen hebben te maken met één of andere vorm van leer- en ontwikkelingsstoornissen. Aan de hand van een persoonlijk gesprek en binnengebrachte attesten maakt de school een persoonlijk begeleidingsovereenkomst op voor uw kind. Met de wederzijdse afspraken en de maatregelen in deze overeenkomst begeleiden we uw kind, zodat het ondanks de stoornis zijn kansen vergroot. Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, mag u zich altijd tot ons wenden.