SCHOOLREGLEMENT

Wat is de visie van onze school?

Ik ben een nieuwe leerling. Welke documenten moet ik binnenbrengen?

Moet ik de school op de hoogte brengen als ik afwezig ben?

Wat moet ik doen als ik te laat op school kom?

Mag ik tijdens de middagpauze de school verlaten?

Waarvoor kan ik bij het CLB terecht?

Hoe werken de klasteams?

Kan ik een aangepast lesprogramma volgen?

Wanneer vallen de vakantiedagen?

Voor een antwoord op deze en vele andere vragen verwijzen wij naar ons uitgebreid schoolreglement. Ook het sportreglement is hierin opgenomen. Klik hier voor ons volledige schoolreglement voor schooljaar 2023-24. 
Een draft van het schoolreglement voor schooljaar 2024-25 vindt u hier

Klik hier voor de privacyverklaring van onze school.