INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2023-2024

Eerste leerjaar A

Sinds enkele schooljaren maken alle Antwerpse scholen gebruik van een digitaal inschrijvingssysteem voor alle leerlingen van het eerste jaar.

Van 27 maart (9.30 u.) tot en met 21 april (17 u.) kunnen eerstejaars zich aanmelden op de site www.meldjeaan.antwerpen.be.

U kan deelnemen aan onze infoavonden:

  • donderdag 23 maart van 19 tot 21 u. (1ste graad)
  • maandag 17 april van 19 tot 21 u. (1ste en 2de graad)
  • De effectieve inschrijving van aangemelde leerlingen 1A plannen wij in op dinsdag 16 mei (17 – 21 u.) en woensdag 17 mei (9 – 12 u.). De school zal de toegewezen leerlingen contacteren om een afspraak voor inschrijving vast te leggen.

Indien u geen aanmelding deed via MJA, kan u zich op school aanbieden vanaf 16 mei 2023 (zonder afspraak).

Tweede tot zevende jaar

Leerlingen van het tweede tot het zevende jaar kunnen zich inschrijven vanaf onze openinfoavond op donderdag 27 april2023 van 17 tot 21 u. (zonder afspraak).

Gelieve ook steeds een identiteitskaart (indien geen eid, ISI-kaart) mee te brengen naar het inschrijvingsmoment.