KEUZEMODULES DERDE GRAAD

Onze school biedt aan de leerlingen van de derde graad ASO een aantal keuzemodules aan.
Met deze keuzemodules willen wij meer inspelen op de interesses van de leerlingen met het oog op hun professionele toekomst. Bij een aantal modules kan bovendien een extra certificaat behaald worden, zoals een diploma bedrijfsbeheer of een EHBO-brevet. De keuzemodules zijn richtingoverschrijdend: ze staan open voor alle leerlingen uit de 3e graad ASO,
ongeacht de richting.

Wij bieden de keuze uit de volgende modules:
BIOMEDISCHE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN
BEDRIJFSMANAGEMENT
TAAL EN CULTUUR

KEUZEMODULE BIOMEDISCHE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN
• Wetenschappelijke literatuur De klemtoon ligt op woordenschat, samenvatten van teksten, … Dit gebeurt aan de hand van artikels over wetenschappelijke onderwerpen (uit EOS, New Scientist, …). Zowel Nederlands als vreemde talen komen aan bod.
• Anatomie: bouw van het menselijk lichaam.
• EHBO: met brevet!
• Wetenschappelijke en wiskundige uitdagingen: we gaan aan de slag met de vragen van het ingangsexamen geneeskunde. Maar we gaan ook andere uitdagingen aan.

VOOR WIE?
Leerlingen met een levendige interesse voor wetenschappelijke onderwerpen vinden hierin hun gading, alsook leerlingen die zich willen voorbereiden op hogere studies zoals kine, verpleegkunde, logopedie of geneeskunde. Ook leerlingen die verder willen studeren voor ingenieur of architect zijn gebaat bij deze module.

MODULE 1 Anatomie + EHBO (met brevet) + Wetenschappelijke literatuur
MODULE 2 Wiskundige uitdagingen + Wetenschappelijke uitdagingen + Wetenschappelijke literatuur

KEUZEMODULE BEDRIJFSMANAGEMENT
• Studentenbedrijf: dit is vergelijkbaar met de minionderneming, maar groter en gecombineerd met theorie. Deze formule leidt tot het behalen van het diploma bedrijfsbeheer!
• Communicatietechnologie: het verwerven van computervaardigheden die tot doel hebben om een efficiëntere interne en externe communicatie te bevorderen. Dit gaat vooral over visuele ondersteuning bij rapportering, correspondentie, …

VOOR WIE?
In de eerste plaats is deze module geknipt voor leerlingen die voor zichzelf een toekomst zien als zelfstandig ondernemer. Maar ook ondernemende jongeren met een engagement in jeugdbewegingen, sportclubs, … hebben baat bij het ontwikkelen van deze vaardigheden.
Belangrijk: leerlingen vijfde jaar economie van het schooljaar 2015-16 kunnen de volledige module bedrijfsmanagement niet meer halen.
Voor hen geldt voor het schooljaar 2016-17 een overgangsmaatregel: in het zesde jaar kunnen zij nog de minionderneming volgen volgens
de oude seminarieformule. Dit impliceert ook dat zij geen diploma bedrijfsbeheer kunnen behalen.

MODULE 1 Bedrijfsbeheer (2u) + Communicatietechnologie (1u)
MODULE 2 Bedrijfsbeheer (2u) + Communicatietechnologie (1u)

KEUZEMODULE TAAL EN CULTUUR
• Spaans: kennis van een extra taal is overduidelijk een meerwaarde. Spaans is een van de meest gesproken talen ter wereld.
• Cultuur: een ontdekkingsreis door de wondere wereld van kunst en cultuur.

VOOR WIE?
Leerlingen die hun kijk op de wereld willen verbreden.

MODULE 1 Spaans (2u) + Cultuur algemeen (1u)
MODULE 2 Spaans (1u) + Cultuur algemeen (1u) + Cultuur toegepast (1u)

GOED OM TE WETEN
De keuzemodules zijn richtingoverschrijdend: ze staan open voor alle leerlingen uit de 3e graad ASO, ongeacht de richting. De leerlingen die SPWE volgen, hebben slechts 2 uur vrije ruimte, waardoor hun keuzemogelijkheden enigszins afwijken:
• bij de keuzemodule biomedische en toegepaste wetenschappen vervalt de wetenschappelijke literatuur
• bij de keuzemodule taal en cultuur vervalt cultuur algemeen
• de keuzemodule bedrijfsmanagement is om praktische redenen uitgesloten

Hoewel de keuzemodules opgebouwd zijn als een tweejarig uitgebalanceerd traject, zijn er andere combinaties mogelijk.
De onderdelen EHBO, communicatietechnologie en cultuur toegepast zijn onderling verwisselbaar. Sommige overgangen zijn niet mogelijk omwille van de opbouw van de inhouden.