OVER ONS

SINT-EDUARDUS EEN SCHOOL OP JOUW MAAT

Het Sint-Eduardusinstituut staat al meer dan honderd jaar bekend als school van de Broeders van Liefde. 

Samen met de ouders en de leerlingen werken wij vanuit onze visie:

  • Sint-Eduardus zet SPORT en WETENSCHAPPEN centraal en biedt een sterke basis voor hogere opleidingen. We motiveren onze leerlingen om zich te blijven ontwikkelen en zo tot een positief zelfbeeld te komen. Doorzettingsvermogen stimuleren we als sleutel tot succes in alle vakken. We leiden onze leerlingen op tot jongvolwassenen met een nieuwsgierige houding, een sportieve geest en een gezonde levensstijl.
  • Onze school zorgt voor de nodige duidelijkheid en structuur. DISCIPLINE zien we als middel om samen de levenssfeer te optimaliseren. Daarnaast werkt het persoonlijk­heidsvormend en biedt het de leerlingen houvast tijdens hun leertraject. Dit bevordert de groei naar zelfstandigheid zodat onze leerlingen ook later hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.
  • We streven op Sint-Eduardus naar een positieve TEAMSPIRIT. Samen zorgen we voor een sterke verbondenheid tussen leerlingen, personeel en ouders. We coachen onze leerlingen om hun sterktes te ontdekken en deze in te zetten in teamverband. Vertrouwen in elkaar en respect voor ieders eigenheid spelen hierbij een cruciale rol.
  • Als school van de Broeders van Liefde gaan we warm en ZORGZAAM om met iedereen. Op basis van christelijk geïnspireerde waarden helpen we onze leerlingen hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Naast onze basiszorg voor alle leerlingen door een geëngageerd lerarenkorps, in het bijzonder de klasteams, hebben we aandacht voor extra uitdagingen of specifieke noden.
  • Op Sint-Eduardus werken wij GRENSVERLEGGEND. Wij bieden kwalitatief onderwijs zodat alle leerlingen de mogelijkheid krijgen om zichzelf uit te dagen en hun talenten te ontplooien. Zo laten we hen proeven van sociale, wetenschappelijke, sportieve, culturele en internationale ervaringen waardoor hun blik op de wereld verruimt.

Wij weten dat de stap die je nu zet, van heel groot belang is voor je verdere leven. Bij Sint-Eduardus zit je alvast op het goede spoor!