SPORT dubbele finaliteit

SPORT dubbele finaliteit

Sport is een sterke technische richting die, naast een uitgebreid sportpakket (8 à 9 uur), een algemene vorming op niveau biedt die voorbereidt op verdere studies en de arbeidsmarkt. Ook in deze richting wordt een degelijke wetenschappelijke vorming (anatomie, fysiologie …) aangeboden. Leerlingen met een positieve bewegingsingesteldheid en een ontwikkelingsdrang naar sport- en spelvormen komen hier aan hun trekken.

Extra getuigschriften

In het vijfde jaar behalen de leerlingen via de vakken psychologische aspecten en LOMA (LO & maatschappijleer) de algemene module van het diploma initiator. Nog in het vijfde jaar kunnen ze het getuigschrift eerste hulp Rode Kruis behalen en in het zesde jaar het getuigschrift helper Rode Kruis.

Sportaanbod

In de richting Sport wordt volgend sportaanbod onderwezen:

TWEEDE GRAAD                                          TWEEDE GRAAD
3 SPORT                                                        4 SPORT

1 uur atletiek                                                  1 uur atletiek
1 uur zwemmen                                            1 uur gymnastiek
3 uur balsporten*                                          1 uur zwemmen
1 uur gymnastiek/verdediging                    1 uur ritmische vorming
1 uur ritmische vorming                               1 uur omnisport
1 uur omnisport                                             2 uur balsporten
1 uur EDU-fit                                                   1 uur EDU-fit/verdediging

DERDE GRAAD                                                DERDE GRAAD                           5 LO&SPORT                                                  6LO&SPORT
1 uur atletiek                                                    2 uur atletiek
2 uur toestelturnen                                         1 uur toestelturnen
1 uur zwemmen                                              1 uur zwemmen
1 uur dans                                                        1 uur dans
4 uur balsporten*                                            2 uur balsporten*
                                                                           2 uur speltechnieken

*volleybal, basketbal, handbal, voetbal

Geïntegreerde proef (GIP)

De geïntegreerde proef in het 6de jaar is een vakoverschrijdend project waar vaardigheden en attitudes uit verschillende vakken samenvloeien. Op het einde van het jaar is er een mondelinge verdediging voor een jury in het Nederlands, Frans en Engels.

De leerlingen maken voor hun GIP een keuze uit:

• sportraad: sportevenementen organiseren en begeleiden voor verschillende doelgroepen.
• cursus sportinitiator OF het hoger reddersdiploma OF de cursus Dringend Geneeskundige Hulp.
• minionderneming: het opstarten en draaiende houden van een onderneming.