SPORT dubbele finaliteit

SPORT dubbele finaliteit

Sport is een sterke technische richting die, naast een uitgebreid sportpakket (8 à 10 uur), een algemene vorming op niveau biedt die voorbereidt op verdere studies en de arbeidsmarkt. Ook in deze richting wordt een degelijke wetenschappelijke vorming (anatomie, fysiologie …) aangeboden. Leerlingen met een positieve bewegingsingesteldheid en een ontwikkelingsdrang naar sport- en spelvormen komen hier aan hun trekken.

Extra getuigschriften

In het vijfde jaar behalen de leerlingen via de vakken psychologische aspecten en LOMA (LO & maatschappijleer) de algemene module van het diploma initiator. Nog in het vijfde jaar kunnen ze het getuigschrift eerste hulp Rode Kruis behalen en in het zesde jaar het getuigschrift helper Rode Kruis.

Sportaanbod

In de vernieuwde richting Sport wordt er in het eerste jaar van de tweede graad volgend sportaanbod onderwezen: atletiek, zwemmen, toestelturnen, dans en balsporten.

Voor het tweede jaar van de tweede graad en de derde graad ziet het sportaanbod er als volgt uit:

 

TWEEDE GRAAD
4 LO & SPORT 

1 uur atletiek 
2 uur toestelturnen 
1 uur zwemmen  
1 uur dans en ritmische expressie
4 uur balsporten * 
1 uur basis LO   

DERDE GRAAD
5 LO & SPORT

1 uur atletiek
2 uur toestelturnen
1 uur zwemmen
1 uur dans
4 uur balsporten*

DERDE GRAAD
6 LO & SPORT

2 uur atletiek
1 uur toestelturnen
1 uur zwemmen
1 uur dans
2 uur balsporten*       

   * volleybal, basketbal, handbal, voetbal

Geïntegreerde proef (GIP)

De geïntegreerde proef in het 6de jaar is een vakoverschrijdend project waar vaardigheden en attitudes uit verschillende vakken samenvloeien. Op het einde van het jaar is er een mondelinge verdediging voor een jury in het Nederlands, Frans en Engels.

De leerlingen maken voor hun GIP een keuze uit:

• sportraad: sportevenementen organiseren en begeleiden voor verschillende doelgroepen.
• cursus sportinitiator OF het hoger reddersdiploma OF de cursus Dringend Geneeskundige Hulp.
• minionderneming: het opstarten en draaiende houden van een onderneming.